Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
BS ŻORY bszory.pl
IBank Home Banking 7.19.5 - Serwer (7.19.12)