Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

BS ŻORY bszory.pl
IBank Home Banking 6.52.15 - Serwer (6.52.19)